Judeo-Kristlikud tekstid

Piiblitekst kui teadus inimesest

Oma “Maailma Rajamisest Varjulhoitud Asjus” arutleb René Girard esmakordselt Kristluse ja Piibli üle. Evangeeliumid esitavad endid näiliselt kui tüübilised mütoloogilised aruanded, kus esineb ohver-jumal kes lintshitakse üksmeelse rahvahulga poolt, see on sündmus mida seejärel meenutatakse kristlaste poolt läbi rituaalse ohvri – Eukaristi. 

Paralleel on perfektne, välja arvatud ühes detailis: Kirjutatud tekst väidab ohvri süütuks. Müüdiline kirjeldus rajaneb tavaliselt valele ohvri kohta sest see on kirja pandud üksmeelsete lintsijate poolt, lähtudes nende vaatepunktist. See ignorantsus iseendi kohta on hädavajalik selleks et ohverduslik vägivald oleks tõhus.

Evangeelne “hea sõnum” kinnitab selgesti ohvri süütust ja muutub seega sellesama ignorantsuse suhtes ründavaks, selle hävituse idu/seemne suhtes, mis peitub ohverduslikus korras millele rajaneb tervete ühiskondade turvalisus.  Juba VT näitab seda pöördumist seestpoolt väljapoole müüdilistes lugudes mis väidavad ohvrite süütust (Abel, Joosep, Hiiob). Nõnda olid heebrealased teadlikud oma religioosse traditsiooni unikaalsusest. Evangeeliumitega koos saabub ka täielik selgus selles osas ning “Maailma Algusest Varjulhoitud Asjad” saavad paljastatud  (Mattesuse 13:35). Selleks on sotsiaalse korra rajanemine mõrvale, mida seekord kirjeldatakse kogu selle vastiskusttekitavas inetuses Kristus kannatusloos.

See ilmutus on veelgi selgem kuna see UT tekst puudutab iha ja vägivallatööd alates maost Eedeni aias kes käivitas iha suktsessiooni koos Eevaga ning mis läbib mimeetilise rivaliteedina kogu inimajalugu ning päädib Peetrusepoolses Jeesuse salgamises kannatusloos (Markuse 14: 66-72; Luuka 22:54-62). Girard interpreteerib teatud piibellike väljendeid oma teooriate valguses, näiteks näeb ta “skandaali” (skandalon, sõnasõnalt  “püünis/lõks” või takistus või komistuskivi mis asetatakse kellegi teele ning põhjustab komistamist ja kukkumist). Ta tõlgendab seda kui mimeetilist rivaliteeti, näiteks või Peetruse salgamisloos. Keegi ei pääse vastutusest, ei kadestaja ega kadestatav aga  “Häda sellele inimesele kelle läbi skandaal/pahandus tuleb (Matteuse 18:7).

Advertisements

0 Responses to “Judeo-Kristlikud tekstid”  1. Lisa kommentaar

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: